Поточні проекти

Відповідь на гострі гуманітарні потреби найбільш вразливих жінок та неповнолітніх дівчат, які постраждали від збройного конфлікту на сході України. Поєднання заходів гуманітарного реагування із вирішенням довготривалих наслідків кризи

За підтримки Фонду народонаселення ООН

з жовтня 2015р. - дотепер

БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» активно працює у напрямку надання гуманітарної підтримки населенню в умовах збройного конфлікту на сході України, попередження та подолання ґендерного насильства та забезпечення доступу найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків до послуг з охорони репродуктивного здоров’я.

Проект має на меті покращення якості надання первинної медичної допомоги у сфері охорони статевого та репродуктивного здоров'я в умовах кризи, особливо для жертв ґендерного насильства та потенційно вразливих категорій населення.

Експертами Фонду розроблені та впроваджені тренінгові програми: «Підвищення спроможності медичних працівників в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у надзвичайних ситуаціях»; «Основні принципи синдромного підходу лікування ІПСШ у представників уразливих щодо ІПСШ/ВІЛ груп населення»; «Принципи «дружнього підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді»; «Основні принципи синдромного підходу ведення пацієнтів з ІПСШ – представників уразливих щодо ІПСШ/ВІЛ груп населення»; «Організація та надання послуг з репродуктивного здоров’я у випадку ґендерного насильства», «Дружні лікарі для ключових груп населення».
Загалом, з початку виконання проекту, 1480 медичних працівників з Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Львівської, Херсонської, Одеської, Вінницької та Запорізької областей пройшли навчання з надання допомоги постраждалим від насильства.

Розроблено та надруковано:
- посібник для медичних працівників «Надання послуг з репродуктивного здоров’я у випадку ґендерного насильства». Посібник було розповсюджено серед лікарів, що проходили навчання в рамках проекту, а також передано до Департаментів охорони здоров'я Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей для подальшого їх використання медичними закладами.
- комплект тематичних інформаційних матеріалів «Репродуктивне здоров’я: знати та діяти в надзвичайних ситуаціях (інформація для жінок)». Комплект складається з 5 брошур, де висвітлено актуальні питання РЗ, зокрема у випадках ґендерного насильства.

В Луганській, Донецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях започатковано роботу, оснащено медичним обладнанням та меблями 14 пунктів невідкладної допомоги для жінок та дівчат, що постраждали від фізичного чи сексуального насильства (Попасна, Станиця Луганська, Старобельськ, Рубіжне, Біловодськ, Краматорськ, Покровськ, Маріуполь, Бахмут, Волноваха, Вінниця, Кривий Ріг, Харків).
В рамках проекту розроблено (затверджено Наказом МОЗ №278 та зареєстровано в Міністерстві юстиції Укракїни 14 березня 2019р. за N262/33233) «Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги».

Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ ПРОЕКТУ

Освітній компонент Проекту «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» у партнерстві впроваджують Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Міністерство освіти та науки України, Міністерство охорони здоров’я України та Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

Географія проекту

Проект працює на національному рівні та у 7 пілотних областях: Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Полтавська, Дніпропетровська, Харківська, місто Київ
Напрацювання проекту апробовані у 21 пілотному закладі освіти в обласних центрах, малих містах та в об’єднаних громадах.

Завдання освітнього компоненту проекту

Проект підтримує реформування закладів освіти та докладає зусиль, щоб Нова українська школа була здоровою. Завдання проекту: розробити, апробувати і впровадити в пілотних закладах ефективну систему зміцнення здоров’я та сприятливого для здоров’я шкільного середовища за участю вчителів, медичних працівників, учнів, батьків та представників громади.

Нова Українська школа: Простір здоров’я

Концепція збереження та зміцнення здоров’я у закладах загальної середньої освіти «Нова Українська школа: Простір здоров’я» розроблена в рамках освітнього компоненту проекту українськими та міжнародними експертами та враховує рекомендації ВООЗ, ЮНІСЕФ, моделі «Шкіл, дружніх до дитини», «Безпечної школи» та досвід багаторічного експерименту зі створення в Україні мережі шкіл сприяння здоров’ю. Концепція відповідає ключовим принципам рамкової концепції FRESH. Також взято до уваги загальношкільний підхід, рекомендований Центром контролю на захворюваннями (CDC) для міжсекторальної співпраці освітян, медичних працівників, дітей, батьків і громади для формування здорового середовища у закладах освіти.

Модель здорової школи


Пропонована модель відповідає ключовим компонентам стратегії НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: дитиноцентризм, сучасне освітнє середовище, наскрізний процес виховання, партнерство і автономія закладів освіти.
Запропонована модель зображує заклад освіти як центральну і невід'ємну частину громади та відзначає взаємозв’язок навчання та здоров’я. Поєднання восьми складових моделі допомагають зробити здоров’я пріоритетом та створити здоровий простір для навчання. В центрі уваги - здорове харчування, фізична активність, профілактика вживання тютюну та алкоголю. Це саме ті напрямки, які дозволяють знизити головні ризики розвитку хронічних захворювань.
Представлена модель враховує організаційні та людські ресурси, доступні в більшості закладів освіти України і допомагає команді закладу розробити цілісний підхід до збереження здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Індекс здоров’я школи

Наскільки здоровим є простір закладу освіти? Чи відповідає він МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ?
За якими критеріями його можна оцінити та як вдосконалити свій заклад?


ІНДЕКС ЗДОРОВ'Я ШКОЛИ (ІЗШ) ─ детальний інструмент та посібник для самостійного оцінювання закладу загальної освіти, який допомагає здійснити комплексну оцінку восьми компонентів МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ та розробити та впровадити заходи, щоб покращити ситуацію зі здоров`ям учнів та вчителів. Інструмент охоплює наскрізні теми, які стосуються профілактики захворювань:
- фізична активність
- харчування
- тютюн і алкоголь
- дихальні розлади
- безпека
- репродуктивне та сексуальне здоров'я

Інструмент апробовано під час базової оцінки у 22 пілотних закладах освіти. За результатом оцінки за допомогою ІЗШ 22 заклади освіти склали плани вдосконалення, які допомогли створити здорове середовище в закладі освіти, використовуючи наявні людські та матеріальні ресурси.
Повторна оцінка за методологією ІНДЕКС ЗДОРОВ'Я ШКОЛИ відбудеться у пілотних закладах проекту у березені 2019.

Медична служба закладу освіти

Суттєвий вклад у збереження здоров’я дітей та підлітків вносить шкільна медицина. Медичний працівник закладу освіти допомагає створити середовище, яке сприяє збереженню здоров’я, провадить профілактичну роботу для збереження фізичного, психічного, репродуктивного здоров’я, надає невідкладну медичну допомогу. Шкільна медична служба має надавати належну підтримку дітям з особливими освітніми потребами, забезпечити супровід дітей з хронічними захворюваннями та дітей із груп медико-соціального ризику.


Для посилення медичної служби закладу освіти в рамках проекту для медичних працівників закладів загальної середньої освіти:

- На основі Європейської концепції стандартів якості шкільних медичних послуг і компетенцій для фахівців шкільної охорони здоров'я адаптовані компетенції медичних працівників та стандарти медичної служби закладів освіти.
- Розроблено тренінг і навчальний посібник «Зміцнення здоров’я та профілактика неінфекційних захворювань у закладах освіти. Посібник для медичних працівників»
- Апробовано тренінг та посібник на базі 22 пілотних закладів освіти та на базі Львівського медичного коледжу післядипломної освіти
- Розроблено програму тематичного удосконалення «Зміцнення здоров’я та профілактика неінфекційних захворювань у закладах середньої освіти» для фельдшери, медсестри шкіл, інтернатів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів.

Підготовка команди закладу освіти

Тренінгова програма та посібник «Зміцнення здоров’я та профілактика неінфекційних захворювань у закладах загальної середньої освіти» розроблені для команд працівників закладів, щоб посилити їхню взаємодію задля створення здорового освітнього простору та спільної діяльності для збереження здоров’я учнів.


Тренінгова програма і посібник відображають компоненти МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ШКОЛИ та містять інформацію щодо застосування інструменту ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ШКОЛИ. Проведені тренінги для представників 22 команд пілотних закладів.

Інформаційні матеріали

Розроблено набір інформаційно-просвітницьких матеріалів для підлітків та батьків, а також серія широкоформатних плакатів з ключовими повідомленнями з попередження чинників ризику неінфекційних захворювань для розміщення у закладах освіти.
Інформаційні буклети для школярів і батьків

Постери

Дізнатися більше про проект

Детальніше про заходи освітнього компоненту проекту можна дізнатися на сторінці Благодійного фонду в Facebook «Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
https://www.facebook.com/NGO.WHFP/
Про приклади та зміни, які відбулися у закладах освіти можна прочитати на сторінці спільноти проекту в Facebook «Школа – Простір здоров’я»
https://www.facebook.com/prostirzdorovia/

«Забезпечення доступу підлітків до повної інформації про сексуальне і репродуктивне здоров'я та права через доведені і інноваційні підходи, а також адвокацію сексуальної освіти в Україні»

За підтримки Міжнародної Федерації Планованого Батьківства / IPPF

Термін виконання: з 2007 – дотепер

Проект успішно впроваджується Благодійним Фондом з 2007 р. і має на меті сприяння тому, аби українські підлітки та молоді люди могли робити усвідомлений вибір щодо їх способу життя та уникати ризикованих ситуацій завдяки володінню відповідними знаннями та навичками.

Основними завданнями проекту є:

1. Покращити знання підлітків з питань статевого та репродуктивного здоров’я та прав / СРЗП завдяки просвітницькій роботі волонтерів мережі рівний-рівному;
2. Забезпечити доступ до повної інформації з питань СРЗП та статевого виховання для підлітків та їхніх батьків шляхом зміцнення співпраці з організаціями-партнерами;
3. Сприяти створенню сприятливих умов для реалізації програм статевого виховання відповідно до європейських стандартів шляхом;
4. Посилити залучення підлітків та молоді до процесу планування, розробки та реалізації діяльності за проектом.

Організація програм реабілітації для жінок, які перенесли захворювання на рак молочної залози

За підтримки компанії Mary Kay

Благодійний Фонд «Здоров'я жінки і планування сім'ї» за фінансової підтримки компанії «MARY KAY Україна» впроваджує Програму комплексної реабілітації для жінок після комбінованого лікування з приводу раку молочної залози.

Програма проводиться на базі:
1.медичного центру «Лікарські традиції», що знаходиться в м. Києві;
2.санаторію «Трускавець», що знаходиться в м. Трускавець Львівської області.
Програма санаторно-курортного лікування направлена на реабілітацію жінок, що перенесли захворювання на рак молочної залози. Програма реабілітації включає комплекс лікувальних процедур та заходів, спрямованих на подолання ускладнень та відновлення захисних сил організму, подолання психологічних проблем. Повний безкоштовний курс реабілітації пройшли більше 650 жінок.

Організація інформаційних кампаній та збору коштів для закупівлі сучасного діагностичного обладнання

За підтримки компанії AVON

Упродовж 15 років Благодійний Фонд в партнерстві з компанією „Ейвон Косметікс Юкрейн” послідовно та ефективно впроваджує соціальну благодійну програму «Разом проти раку молочної залози», мета якої - сприяти обізнаності жінок про важливість регулярних оглядів молочної залози, а також підтримувати розвиток системи якісного медичного обстеження.

Збір благодійних коштів відбувається протягом року за рахунок продажу продукції «Рожева стрічка» у каталогах Avon та під час благодійних акцій. В рамках благодійної програми «Разом проти раку молочної залози» онкодиспансери регіонального та обласного значення в Запоріжжі, Дніпропетровську, Миколаєві, Одесі, Вінниці, Черкасах, Ужгороді, Полтаві, Сумах, Києві та АР Крим було оснащено сучасним діагностичним обладнанням (10 стаціонарних мамографів, 2 мобільні мамографічні комплекси, УЗД-апарат експертного класу, 5 дигітайзерів - апаратів, що перетворюють рентгенівські зображення знімків при мамографії у цифрове.(дигітайзери CR-85 и CR-35)
За допомогою освітніх програм, численних медіа-проектів, інформаційних матеріалів для населення про проблему раку молочної залози, безкоштовної «гарячої» телефонної лінії 0-800-50-50-90 вдалося підвищити інформованість населення про проблему раку молочної залози та мотивувати жінок звертатися до спеціалістів з метою ранньої діагностики, у тому числі й до лікарів-рентгенологів.
З 2010 року пріоритетним напрямком благодійної програми є підвищення кваліфікації спеціалістів, які працюють в області рентен-діагностики та мамографії.