Реалізовані проекти

«Репродуктивне здоров’я в Україні» / SPECSI

За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID

Термін виконання: вересень 2013 – березень 2017

З 2013 р. БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї» у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України успішно реалізує проект «Репродуктивне здоров’я в Україні». Метою цього 3-річного проекту є зміцнення та підтримка існуючих програм у галузі репродуктивного здоров'я та планування та сім’ї, а також посилення компетенції та участі організацій громадянського суспільства у впровадженні програм з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Проект реалізується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у тісній співпраці й партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ).

Проект працює у 2 напрямках:

Завдання 1: Вдосконалення регуляторно-правового середовища з метою сприяння успішній реалізації програм у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Cпільно з Міністерством охорони здоров’я України об’єднати провідних українських фахівців та експертів міжнародних організацій для глибинного аналізу попередніх програм з ПC/РЗ та їхньої результативності на регіональному та національному рівні в Україні. Hадати МОЗ України технічну, експертну та ресурсну підтримку для розробки стратегічного документу Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2017-2021 роки» (або відповідного розділу у Державній програмі «Здоров’я нації -2020), що враховуватиме гендерні аспекти.

Ціль 2: Створення постійно діючого в країні форуму для підтримки обговорення актуальних питань ПC/РЗ за участі всіх зацікавлених сторін
Cтворити та підтримувати постійно діючий форум за участі провідних українських експертів, представників громадських організацій та всіх зацікавлених сторін, які підтримують не тільки медичний, а й суспільний, просвітницький та профілактичний компоненти ПC/РЗ. Форум має стати освітньою платформою для громадських організацій, що бажають підтримувати і сприяти профілактичним програмам планування сім’ї та репродуктивного здоров’я на рівні своїх громад.

«Комплексна медична допомога при небажаній вагітності» / КМДНВ

за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва / SDC

Термін виконання: серпень 2009 – жовтень 2014

Проект впроваджувався у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Реалізація проекту здійснювалася в 2 етапи: з 2009 р. – у Вінницькій, Донецькій областях та місті Києві, а з 2011 р. - в Одеській та Полтавській областях.

Проект було спрямовано на досягнення Україною до 2015 року 5 мети «Цілей розвитку тисячоліття» - зміцнення материнського здоров'я через зменшення випадків материнської смертності й захворюваності, зокрема, пов'язаних з перериванням вагітності.

Головні завдання проекту було розроблено відповідно до пріоритетних напрямків державної політики України в галузі збереження та охорони репродуктивного здоров'я, передбачених Державною програмою «Репродктивне здоров’я нації» на період до 2015 р., зокрема щодо посилення заходів з попередження небажаної вагітності та абортів, зменшення післяабортних ускладнень.

Проектом було передбачено:
• Вдосконалення нормативної бази відповідно до засад доказової медицини та рекомендацій ВООЗ
• Вдосконалення системи підготовки фахівців, що надають послуги з планування сім’ї та медичної допомоги під час небажаної вагітності
• Покращення доступу до сучасних методів контрацепції та медичної допомоги під час небажаної вагітності
• Вдосконалення системи обліку, моніторингу та контролю якості надання медичних послуг під час небажаної вагітності
• Інформування цільових груп з питань планування сім’ї, сучасних засобів контрацепції для попередження небажаної вагітності.

«Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України: зміцнення міжвідомчої системи попередження та подолання ґендерно-обумовленого насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров’я»

за підтримки Фонду Народонаселення ООН / UNFPA

Термін виконання: вересень 2015 – березень 2016

Проект з надання гуманітарної відповіді, що успішно та ефективно впроваджувався БФ у 2-ій половині 2015 р. у вкрай стислі строки, було спрямовано на забезпечення гуманітарних потреб найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України шляхом зміцнення міжвідомчої системи координації, попередження та захисту, а також поліпшення доступу осіб, які пережили ґендерно-обумовлене насильство, до правової, медичної та соціально-психологічної допомоги.

Основні завдання проекту: 1. розбудова спроможності місцевих провайдерів послуг (правового захисту, психосоціальної підтримки, медичної допомоги) реагувати на випадки ґендерно-обумовленого насильства та проводити програми попередження насильства на рівні громади.
2. розбудова спроможності первинної ланки медичної допомоги реагувати на нагальні потреби у галузі репродуктивного та сексуального здоров’я

В якості цільової групи проекту були визначені: медичні працівники Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

Проект «Покращення стандартів сексуальної освіти в Україні»

за підтримки Фламандського Уряду / SENSOA / Фламандського консультаційно-експертного центру з питань сексуального здоров'я та ВІЛ / СНІД

Термін виконання: січень 2010 – грудень 2012

Проект мав на меті зниження рівня захворюваності на ВІЛ, інших проблем сексуального здоров'я, зокрема, небажаної вагітності та ЗПСШ в Україні, через покращення якості шкільної сексуальної освіти та пошук інших методів інформування. Проект впроваджувався на 2 рівнях: практичному та концептуальному. Основними цільовими аудиторіями проекту були вчителі та батьки.

Реалізація програми комплексної реабілітації жінок, що перехворіли на рак молочної залози

За підтримки компанії Mary Kay

Програма санаторно-курортної реабілітації жінок, що перенесли захворювання на рак молочної залози з метою попередження рецидивів, закріплення стійкої ремісії, підвищення адаптаційних резервів організму. У жовтні 2017 р. 24 жінки пройшли повний безкоштовний курс реабілітації на базі санаторію «Трускавець» в Трускавці.

Організація та проведення щомісячних засідань „Школи здоров’я” у форматі зустрічей-семінарів для жінок, що перехворіли на рак молочної залози, з лікарями онкологами-хірургами, дієтологами, імунологами, психологами, хіміотерапевтами, гінекологами, реабілітологами, та іншими спеціалістами за запитами жінок.

Профілактика та рання діагностика раку молочної залози.

За підтримки компанії AVON

Благодійний Фонд з 1996 р. активно і послідовно проводить інформаційно-просвітницьку діяльність у напрямку профілактики онкологічних захворювань у жінок, підтримки програм ранньої діагностики та створення національної системи скринінгу раку молочної залози. Основним партнером Фонду у цій діяльності є компанія «AVON Cosmetics Ukraine».

Так, результатами діяльності Благодійного Фонду у цьому напрямку стали:
Реалізація щорічної тематичної всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії "Рожевий Жовтень» та проведення тематичного інформаційного ярмарку в українському парламенті.

З 2001 року за ініціативи Благодійного Фонду у партнерстві з іншими організаціями в Україні проводиться щорічна всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія "Жовтень - місяць знань про рак молочної залози". Мета кампанії - інформування широкого загалу українських жінок та чоловіків про небезпеку захворювання на рак молочної залози, необхідність профілактики та проведення обов’язкових скринінгових програм, адвокації репродуктивних прав жінок, зокрема, щодо забезпечення якісної ранньої діагностики, лікування та реабілітації на сучасному рівні. 6 жовтня 2017 р. за ініціативи Благодійного Фонду та депутатського міжфракційного об’єднання “Рівні можливості» у Верховній Раді України пройшов традиційний інформаційно-просвітницький ярмарок «Рожевий жовтень – міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози» з метою привернути увагу та поінформувати народних депутатів та членів українського Уряду щодо вкрай актуальної проблеми сьогодення – раку молочної залози, а також закликати до необхідності комплексного вирішення цієї проблеми за підтримки держави. Народні депутати, члени українського уряду, працівники апарату Верховної Ради, журналісти отримали інформаційні матеріали та ознайомились з тематичними банерами.
Проведення «Школи сучасної мамографії» - освітньої програми для лікарів-ренгенологів/ радіологів
Це партнерський проект компанії AVON і Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках соціальної програми «Разом проти раку грудей». Мета проекту – підвищення кваліфікації українських лікарів - мамологів, радіологів та рентгенологів в галузі діагностики захворювання раку молочної залози. В червні 2016 р. в рамках 5-ої Школи сучасної мамографії майже 50 спеціалістів із 17 міст країни пройшли навчання відповідно до сучасних європейських програм підготовки. Ця навчальна програма відбулась у м. Львів за участі провідних спеціалістів університету Левен (Бельгія), Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, Київського міського клінічного онкологічного центру, Херсонського онкологічного диспансеру.
Проведено національний конкурс міні-грантів для державних онкологічних установ щодо проведення програм ранньої діагностики раку молочної залози.
Завдяки фінансовій підтримці п’ять державних онкологічних закладів у Херсонській, Львівській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях України матимуть змогу придбати необхідні матеріали для проведення ранньої діагностики раку молочної залози з використанням мамографії.
Адміністрування роботи Інформаційної лінії «Разом проти раку грудей» 0 800 50 50 90

Проєкт «Покращення готовності до COVID-19 та спроможності реагування геріатричних будинків/будинків-інтернатів у шести найбільш постраждалих від COVID-19 регіонах України».

за підтримки Фонду ООН у галузі Народонаселення в Україні / UNFPA

Термін виконання: жовтень 2020 – грудень 2020

Проєкт стартував на початку жовтня 2020 року в співпраці з Фондом ООН у галузі Народонаселення в Україні (UNFPA) та Центром Громадського здоров’я МОЗ України (ЦГЗ).
За даними Міністерства соціальної політики, в Україні діє 311 закладів проживання, з них лише 90 - для літніх людей. Це геріатричні пансіонати, заклади по догляду за людьми похилого віку та інвалідами, а також житлові будинки для ветеранів війни та праці, які стали новим будинком для майже 13 тисяч людей похилого віку. Приймаючи до уваги вразливість данної категорії начелення перед викликами, які постали після початку пандемії COVID – 19 в світі, саме ця верства населення України стала цільовим обєктом проєкту.

Мета проєкту – підвищення готовності до COVID-19 та спроможності реагування геріатричних будинків/будинків інтернатів у шести найбільш постраждалих від COVID-19 регіонах».
До проєкту було залучено 15 геріатричних установ з 6 регіонів України (Київська область, м. Чернівці, м. Київ, м. Одеса, м. Львів, м. Івано-Франківськ), які найбільш постраждали під час пандемії COVID-19.
З метою ефективної оцінки геріатричних установ в межах проєкту було розроблено анкету-опитувальник. На основі даних, отриманих під час проведеного опитування, експертами ЦГЗ були розроблені рекомендації щодо вдосконалення системи попередження та боротьби з інфекцією COVID-19. Дані рекомендації були направлені в Міністерство соціальної політики України, Департаменти соціальної політики Обласних державних адміністрацій, Директорам геріатричних установ, які приймали участь у проєкті. Були розраховані показники по забезпеченню кожної установи засобами медичного та немедичного призначення.
В межах проєкту розроблено та проведено навчальний тренінг «Впровадження протиепідемічних заходів в закладах соціального захисту в умовах пандемії COVID-19». Учасниками тренінгу були директори установ, старші медичні сестри та представники обласних Департаментів соціального захисту.

Проведено закупку виробів медичного та немедичного призначення (медичні маски, одноразові рукавички, захисні фартухи, халати захисні від інфекційних агентів, щитки антисептики, набори для прибирання, дезинфікуючі миючі засоби, мило, т.інш.)

Завдяки плідній праці Фонду ООН у галузі Народонаселення в Україні та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 15 установам, які приймали участь у проєкті, безоплатно передано засоби медичного та немедичного призначення на суму 1 661 339,00 грн.