Конкурс на посаду регіонального координатора

Проект: Зменшення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні

Конкурс на посаду регіонального координатора

1. Вступ

Регіональний координатор/координаторка проєкту працюватиме під керівництвом менеджера проєкту у співпраці з національними координаторами за кожним з напрямків проєкту, для реалізації  запланованих  заходів з метою зменшення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань у 5 цільових областях України: Львівський, Дніпропетровський, Полтавський, Рівненський та Херсонський.

Основним завданням регіонального координатора/координаторки є управління та координація діяльності проекту на рівні області та окремих громад, взаємодія з ключовими зацікавленими сторонами та партнерами.

Регіональний координатор/координаторка зобов’язані виконувати свої обов’язки, дотримуючись  рекомендацій  по боротьбі з інфекційними захворюваннями, включаючи COVID-19. Посадова інструкція може періодично переглядатися з урахуванням  змін та вимог до  виконання послуг. Обраний фахівець  буде поінформований про обов’язки дотримання  організаційної політики.  Дотримання  принципів прав людини, визнанні рівності та різноманіття  є частиною повсякденної практики проєкту.

2. Місце розташування

Області: Львівська, Дніпропетровська, Полтавська, Рівненська, Херсонська.

Посада на повну зайнятість. По одному фахівцю у кожній із зазначених областей.

3. Обсяг робіт

Регіональний координатор/координаторка працюватимуть в рамках впровадження основних напрямків проєкту з профілактики факторів ризику неінфекційних захворювань та досягнення результату на рівні регіону. Від регіонального координатора очікується чітке розуміння проблеми неінфекційних захворювань, оцінка обсягу потреб та проблем серед цільових груп. Одним із ключових завдань є налагодження ефективної взаємодії з Департаментом охорони здоров’я, закладами охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, недержавними громадськими організаціями, представниками територіальних громад для забезпечення ефективних та скоординованих шляхів запобігання поширеності факторів ризиків розвитку неінфекційних захворювань.

Регіональний координатор підпорядковується та працює у тісній співпраці з Національним офісом по реалізації проекту. Основні обов’язки включатимуть:

Загальне залучення до проекту

 • Підтримувати реалізацію проекту із запобігання НІЗ у визначеному регіоні
 • Підтримувати національних координаторів  у плануванні та проведенні проєктних заходів на регіональному рівні та на рівні громад, включаючи участь у визначені потреб, проведення досліджень, збору даних для моніторингу та оцінки.

Координація та співпраця із зацікавленими сторонами та партнерами, підтримка та розвиток зв’язків на регіональному рівні

 • Визначити ключових партнерів для проектної діяльності, встановити та підтримувати контакти з ними
 • Працювати з визначеними регіональними координаційними центрами з питань профілактики НІЗ та партнерами з числа учасників регіональної міжгалузевої робочої групи. 
 • Забезпечити підтримку проведення зустрічей, семінарів та візитів до регіону, організованих в рамках проекту
 • Забезпечити ефективний зв’язок з регіональними партнерами та іншими зацікавленими сторонами на рівні регіону та громад
 • Налагодити тісний контакт з Департаментами охорони здоров’я та освіти області
 • Надавати необхідну технічну та адміністративну підтримку проектної діяльності на рівні пілотних громад.

Регіональна міжгалузева робоча група (РМРГ)

 • У співпраці з Національним офісом по реалізації проекту організовувати засідання регіональної міжгалузевої робочої групи, проведення семінарів та інших заходів проекту.
 • Звітувати РМРГ про прогрес  та результати впровадження проекту
 • Проводити аналіз отриманих  результатів та при необхідності сприяти  перегляду стратегій та планів дій проєкту на рівні області.

Технічна допомога

 • Налагодити ефективну міждисциплінарну взаємодію закладів охорони здоров’я, закладів загальної середньої освіти та соціальних служб.
 • Сприяти подальшому вдосконаленню та розвитку профілактики неінфекційних захворювань у громадах та послідовному впровадженню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань.
 • Організовувати та проводити заходи з підвищення професійної  спроможності для працівників закладів первинної медичної допомоги, освітян, представників місцевої влади.
 • Координувати та контролювати проектну діяльність на рівні вибраних пілотних закладів: закладів первинної медичної допомоги та закладів загальної середньої освіти.
 • Сприяти застосуванню  стандартизованих методик , інструментів,   що стосуються профілактики  НІЗ.
 • Надавати пропозиції щодо гармонізації стратегій та регуляторних документів в галузі  охорони здоров’я та освіти з метою розвитку синергії між регіональними та національними галузевими планами та політиками.
 • Брати участь у виборі партнерів з впровадження проєкту  у регіоні, забезпечувати регулярний контакт  та супервізію їхньої  діяльності та сприяти обміну досвідом між ними.
 • Підтримувати регулярне спілкування з партнерами  на рівні регіону та громад.
 • Просувати досягнення та продукти створені в рамках проекту  серед ключових зацікавлених сторін у регіоні, забезпечувати публічне представлення діяльності проекту, надавати інформацію для веб-сайту проекту та інших матеріалів відповідно до узгодженого формату.

Координація виконання програми

 • Забезпечити створення та підтримку відповідних механізмів координації, включаючи регіональну міжгалузеву робочу групу (РМРГ).
 • Сприяти участі зацікавлених сторін, які працюють у галузі запобігання НІЗ, до проектної діяльності на рівні області.
 • Забезпечити колективну роботу учасників РМРГ, взаємодоповнюваність дій різних зацікавлених сторін в освітньому секторі та його взаємозв’язок із сектором охорони здоров’я.
 • Забезпечити належну координацію та спільну роботу з закладами  охорони здоров’я, освіти, соціального захисту та  інших відповідних секторів.
 • Забезпечити своєчасну, ефективну та скоординовану роботу, що базується на  принципах участі та потребах громади.
 • Надавати підтримку технічним експертам у здійсненні їхньої роботи  відповідно до плану роботи проекту.
 • Організувати програму, логістику та заходи  під час  регіональних візитів команди проекту та технічних експертів.

Звітування

 • Проводити  моніторинг проектної діяльності та її результатів; в тому числі протоколи, рішення та рекомендації засідань.
 • Готувати своєчасні та якісні щомісячні звіти про хід проекту та впровадження для подання

       в головний офіс проекту.

Професійні вимоги

 • Вища освіта в галузі охорони громадського здоров’я / охорони здоров’я / педагогіки / психології тощо.
 • Щонайменше 3 роки досвіду роботи в галузі охорони громадського  здоров’я / охорони здоров’я / освіти та управління регіональною діяльністю з визнаною технічною експертизою.
 • Досвід роботи з територіальними громадами буде вагомою перевагою.
 • Сильні управлінські навички, включаючи здатність надавати стратегічне керівництво та створювати сильні команди.
 • Навички ефективного спілкування, досвід  комунікацій з партнерами на місцевому  рівні (установи місцевого самоврядування, громадські організації).
 • Навички підготовки письмових документів, звітів, презентацій тощо. 
 • Польовий досвід роботи з міжнародними організаціями та НУО в секторі освіти буде перевагою.
 • Вільне володіння письмовою та розмовною українською мовою, знання англійської мови буде вагомою перевагою.

Дата початку роботи

Грудень 2020

Тривалість 4 роки

Заяву, включаючи резюме та мотиваційний лист, просимо надіслати не пізніше 7 грудня 2020 року за такими адресами:

Майструк Галина Galyna.Maystruk@gfa-group.de

Мазньова Анжеліка Anzhelika.Maznova@gfa-group.de