Оцінка / Дослідження

діяльність

В рамках діяльності у напрямку незалежної експертизи та стратегічного розвитку у галузі збереження репродуктивного здоров’я та захисту репродуктивних прав, фахівці Благодійного Фонду беруть активну участь в удосконаленні нормативного середовища у сфері РЗ/ПС у відповідності до міжнародних норм та стандартів, розробці нових нормативних документів, концепцій та проектів державних програм у сфері РЗ/ПС, а також незалежній оцінці існуючого в цій сфері законодавства.

моніторінг

Окрім того, на підтримку зворотного зв’язку, Фонд періодично проводить моніторинг міжнародних, національних та регіональних (в тому числі і тематичних) засобів масової інформації на предмет визначення рівня та якості висвітлення питань репродуктивного здоров’я, статевого виховання, планування сім’ї та контрацепції.

Оцінка державних документів у сфері РЗ/ПС

Звіт про результати оцінювання політик та послуг в галузі репродуктивного здоров’я та виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015

У 2014 р. в рамках проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні”, фахівцями Фонду у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та спільно з провідними міжнародними та національними експертами з питань РЗ/ПС було проведено незалежне оцінювання політик та послуг в галузі репродуктивного здоров’я та виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Зараз експерти Фонду активно працюють над підготовкою Концепції та проектом нової Державної програми з репродуктивного здоров’я на період 2017 – 2021 рр.

Повний текст звіту

Завантажити

Звіт за результатами зовнішньої оцінки проекту «Комплексна медична допомога при небажаній вагітності: 2009 – 2014 рр.»

Звіт підготовлено за результатами зовнішньої оцінки 5-річного проекту «Комплексна медична допомога при небажаній вагітності / КМДНВ», що впроваджувався в Україні з 2009 по 2014 рік у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Благодійного Фонду «здоров’я жінки і планування сім’ї". Оцінка була проведена у 2014 році для документального оформлення досягнень проекту, визначення проблемних моментів у порівнянні з запланованими результатами, оцінки його впливу та формулювання рекомендацій для майбутнього поширення цього досвіду в Україні.

Повний текст звіту

Завантажити

Незалежні дослідження

Аналітичний звіт за результатами глибинних інтерв’ю з батьками дітей від 6 років «Ставлення та погляди батьків щодо статевого виховання своїх дітей»

Дослідження проведено Благодійним Фондом в рамках проекту «Вдосконалення програм статевого виховання» у партнерстві з експертним центром СЕНСОА (SENSOA, Бельгія) та ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» за підтримки Фламандського уряду.

У звіті представлено результати опитування батьків, які мають дітей від 6 років та старших, проведеного з метою виявити їхні погляди та ставлення щодо статевого виховання. Звіт узагальнює відповіді, надані в процесі глибинних інтерв’ю на запитання: чи вважають батьки рівень статевої культури своїх дітей достатнім, чи беруть вони участь у процесі виховання, які підходи та практики вони застосовують? Окрема увага приділена вивченню ставлення батьків до запровадження компоненту статевого виховання у шкільну програму.

Повний текст звіту

Завантажити

Моніторинг ЗМІ