Поточні проекти

«Репродуктивне здоров’я в Україні» / SPECSI

За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку / USAID

Термін виконання: вересень 2013 – березень 2017

З 2013 р. БФ «Здоров'я жінки і планування сім'ї» у партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України успішно реалізує проект «Репродуктивне здоров’я в Україні». Метою цього 3-річного проекту є зміцнення та підтримка існуючих програм у галузі репродуктивного здоров'я та планування та сім’ї, а також посилення компетенції та участі організацій громадянського суспільства у впровадженні програм з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Проект реалізується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у тісній співпраці й партнерстві з Міністерством охорони здоров’я України (МОЗ).

Проект працює у 2 напрямках:

Завдання 1: Вдосконалення регуляторно-правового середовища з метою сприяння успішній реалізації програм у сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Cпільно з Міністерством охорони здоров’я України об’єднати провідних українських фахівців та експертів міжнародних організацій для глибинного аналізу попередніх програм з ПC/РЗ та їхньої результативності на регіональному та національному рівні в Україні. Hадати МОЗ України технічну, експертну та ресурсну підтримку для розробки стратегічного документу Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2017-2021 роки» (або відповідного розділу у Державній програмі «Здоров’я нації -2020), що враховуватиме гендерні аспекти.

Ціль 2: Створення постійно діючого в країні форуму для підтримки обговорення актуальних питань ПC/РЗ за участі всіх зацікавлених сторін
Cтворити та підтримувати постійно діючий форум за участі провідних українських експертів, представників громадських організацій та всіх зацікавлених сторін, які підтримують не тільки медичний, а й суспільний, просвітницький та профілактичний компоненти ПC/РЗ. Форум має стати освітньою платформою для громадських організацій, що бажають підтримувати і сприяти профілактичним програмам планування сім’ї та репродуктивного здоров’я на рівні своїх громад.

«Забезпечення доступу підлітків до повної інформації про сексуальне і репродуктивне здоров'я та права через доведені і інноваційні підходи, а також адвокацію сексуальної освіти в Україні»

За підтримки Міжнародної Федерації Планованого Батьківства / IPPF

Термін виконання: з 2007 – дотепер

Проект успішно впроваджується Благодійним Фондом з 2007 р. і має на меті сприяння тому, аби українські підлітки та молоді люди могли робити усвідомлений вибір щодо їх способу життя та уникати ризикованих ситуацій завдяки володінню відповідними знаннями та навичками.

Основними завданнями проекту є:

1. Покращити знання підлітків з питань статевого та репродуктивного здоров’я та прав / СРЗП завдяки просвітницькій роботі волонтерів мережі рівний-рівному;
2. Забезпечити доступ до повної інформації з питань СРЗП та статевого виховання для підлітків та їхніх батьків шляхом зміцнення співпраці з організаціями-партнерами;
3. Сприяти створенню сприятливих умов для реалізації програм статевого виховання відповідно до європейських стандартів шляхом;
4. Посилити залучення підлітків та молоді до процесу планування, розробки та реалізації діяльності за проектом.

Освітній компонент «Профілактика НІЗ серед учнівської молоді» в рамках Проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні»

за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва

Загальна мета проекту:

Зниження вкладу неінфекційних захворювань (далі – НІЗ) в структуру захворюваності, смертності та тривалості життя населення України.

Завдання освітнього компоненту:

Одним із завдань освітнього компоненту «Профілактика НІЗ серед учнівської молоді» є розробка та впровадження всеохоплюючої та ефективної програми зміцнення здоров’я в школах, апробованої в окремих пілотних закладах Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей та міста Києва.

Діяльність проекту спрямована на подолання головних чинників, що впливають на високий рівень неінфекційних захворювань, а саме:
- нездорове харчування;
- недостатня рухова активність;
- вживання алкоголю, наркотиків та тютюнопаління;
- ризикована поведінка в молодому віці, що, значною мірою, є причиною травм, поранень, отруєнь, захворювань шлунково-кишкового тракту, інфекційних захворювань;
- негативні екологічні фактори;
- недостатня обізнаність з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Діяльність у сфері профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози

за підтримки компаній AVON та Mary Kay

Благодійний Фонд продовжує активну співпрацю з компаніями «Mary Kay» та «AVON Cosmetics Ukraine» у напрямку проведення інформаційно-просвітницької діяльності з питань профілактики онкологічних захворювань у жінок, підтримки програм ранньої діагностики та створення національної системи скринінгу раку молочної залози.

У 2016 р. основними напрямками співпраці будуть:

- Проведення «Школи сучасної мамографії» - освітньої програми для лікарів-ренгенологів/ радіологів.
На початку жовтня 2016 р. у Львові відбудеться 5-та Школа сучасної мамографії, що має на меті підвищення кваліфікації українських лікарів - мамологів, радіологів та рентгенологів в галузі діагностики захворювання раку молочної залози.

- Реалізація програми комплексної реабілітації жінок, що перехворіли на рак молочної залози
З 24 жовтня по 4 листопада 2016 р. на базі санаторію в Трускавці пройде чергова програма санаторно-курортного етапу реабілітації жінок, що перенесли захворювання на рак молочної залози з метою попередження рецидивів, закріплення стійкої ремісії, підвищення адаптаційних резервів організму.

- Адміністрування роботи Інформаційної лінії «Разом проти раку грудей» 0 800 50 50 90 за підтримки компанії AVON

- Організація та проведення щомісячних засідань „Школи здоров’я” у форматі зустрічей-семінарів для жінок, що перехворіли на рак молочної залози, з лікарями онкологами-хірургами, дієтологами, імунологами, психологами, хіміотерапевтами, гінекологами, реабілітологами, та іншими спеціалістами за запитами жінок.

Реалізовані проекти

«Комплексна медична допомога при небажаній вагітності» / КМДНВ

за підтримки Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва / SDC

Термін виконання: серпень 2009 – жовтень 2014

Проект впроваджувався у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Реалізація проекту здійснювалася в 2 етапи: з 2009 р. – у Вінницькій, Донецькій областях та місті Києві, а з 2011 р. - в Одеській та Полтавській областях.

Проект було спрямовано на досягнення Україною до 2015 року 5 мети «Цілей розвитку тисячоліття» - зміцнення материнського здоров'я через зменшення випадків материнської смертності й захворюваності, зокрема, пов'язаних з перериванням вагітності.

Головні завдання проекту було розроблено відповідно до пріоритетних напрямків державної політики України в галузі збереження та охорони репродуктивного здоров'я, передбачених Державною програмою «Репродктивне здоров’я нації» на період до 2015 р., зокрема щодо посилення заходів з попередження небажаної вагітності та абортів, зменшення післяабортних ускладнень.

Проектом було передбачено:
• Вдосконалення нормативної бази відповідно до засад доказової медицини та рекомендацій ВООЗ
• Вдосконалення системи підготовки фахівців, що надають послуги з планування сім’ї та медичної допомоги під час небажаної вагітності
• Покращення доступу до сучасних методів контрацепції та медичної допомоги під час небажаної вагітності
• Вдосконалення системи обліку, моніторингу та контролю якості надання медичних послуг під час небажаної вагітності
• Інформування цільових груп з питань планування сім’ї, сучасних засобів контрацепції для попередження небажаної вагітності.

«Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України: зміцнення міжвідомчої системи попередження та подолання ґендерно-обумовленого насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров’я»

за підтримки Фонду Народонаселення ООН / UNFPA

Термін виконання: вересень 2015 – березень 2016

Проект з надання гуманітарної відповіді, що успішно та ефективно впроваджувався БФ у 2-ій половині 2015 р. у вкрай стислі строки, було спрямовано на забезпечення гуманітарних потреб найбільш вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах збройного конфлікту на сході України шляхом зміцнення міжвідомчої системи координації, попередження та захисту, а також поліпшення доступу осіб, які пережили ґендерно-обумовлене насильство, до правової, медичної та соціально-психологічної допомоги.

Основні завдання проекту: 1. розбудова спроможності місцевих провайдерів послуг (правового захисту, психосоціальної підтримки, медичної допомоги) реагувати на випадки ґендерно-обумовленого насильства та проводити програми попередження насильства на рівні громади.
2. розбудова спроможності первинної ланки медичної допомоги реагувати на нагальні потреби у галузі репродуктивного та сексуального здоров’я

В якості цільової групи проекту були визначені: медичні працівники Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Полтавської областей.

Проект «Покращення стандартів сексуальної освіти в Україні»

за підтримки Фламандського Уряду / SENSOA / Фламандського консультаційно-експертного центру з питань сексуального здоров'я та ВІЛ / СНІД

Термін виконання: січень 2010 – грудень 2012

Проект мав на меті зниження рівня захворюваності на ВІЛ, інших проблем сексуального здоров'я, зокрема, небажаної вагітності та ЗПСШ в Україні, через покращення якості шкільної сексуальної освіти та пошук інших методів інформування. Проект впроваджувався на 2 рівнях: практичному та концептуальному. Основними цільовими аудиторіями проекту були вчителі та батьки.

Діяльність у сфері профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози

за підтримки компаній AVON та Mary Kay

Благодійний Фонд з 1996 р. активно і послідовно проводить інформаційно-просвітницьку діяльність у напрямку профілактики онкологічних захворювань у жінок, підтримки програм ранньої діагностики та створення національної системи скринінгу раку молочної залози. Основними партнерами Фонду у цій діяльності є компанії «Mary Kay» та «AVON Cosmetics Ukraine».

Так, результатами діяльності Благодійного Фонду у цьому напрямку у 2015 р. стали:

1. Реалізація програми комплексної реабілітації жінок, що перехворіли на рак молочної залози
Програма санаторно-курортного етапу реабілітації жінок, що перенесли захворювання на рак молочної залози з метою попередження рецидивів, закріплення стійкої ремісії, підвищення адаптаційних резервів організму. У жовтні 2015 р. 20 жінок пройшли повний безкоштовний курс реабілітації на базі санаторію в Трускавці.

2. Проведення «Школи сучасної мамографії» - освітньої програми для лікарів-ренгенологів/ радіологів
Це партнерський проект компанії AVON і Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках соціальної програми «Разом проти раку грудей». Мета проекту – підвищення кваліфікації українських лікарів - мамологів, радіологів та рентгенологів в галузі діагностики захворювання раку молочної залози. В червні 2015 р. в рамках 4-ої Школи сучасної мамографії майже 50 спеціалістів із 17 міст країни пройшли навчання відповідно до сучасних європейських програм підготовки. Ця навчальна програма відбулась у м. Львів за участі провідних спеціалістів університету Левен (Бельгія), Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, Київського міського клінічного онкологічного центру, Херсонського онкологічного диспансеру.

3. Реалізація щорічної тематичної всеукраїнської інформаційно-просвітницької кампанії "Рожевий Жовтень» та проведення тематичного інформаційного ярмарку в українському парламенті
З 2001 року за ініціативи Благодійного Фонду у партнерстві з іншими організаціями в Україні проводиться щорічна всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія "Жовтень - місяць знань про рак молочної залози". Мета кампанії - інформування широкого загалу українських жінок та чоловіків про небезпеку захворювання на рак молочної залози, необхідність профілактики та проведення обов’язкових скринінгових програм, адвокації репродуктивних прав жінок, зокрема, щодо забезпечення якісної ранньої діагностики, лікування та реабілітації на сучасному рівні.
9 жовтня 2015 р. за ініціативи Благодійного Фонду та депутатського міжфракційного об’єднання “Рівні можливості» у Верховній Раді України пройшов традиційний інформаційно-просвітницький ярмарок «Рожевий жовтень – міжнародний місяць боротьби з раком молочної залози» з метою привернути увагу та поінформувати народних депутатів та членів українського Уряду щодо вкрай актуальної проблеми сьогодення – раку молочної залози, а також закликати до необхідності комплексного вирішення цієї проблеми за підтримки держави. Народні депутати, члени українського уряду, працівники апарату Верховної Ради, журналісти отримали інформаційні матеріали та ознайомились з тематичними банерами.

4. Адміністрування роботи Інформаційної лінії «Разом проти раку грудей» 0 800 50 50 90 за підтримки компанії AVON

5. Організація та проведення щомісячних засідань „Школи здоров’я”
Програма „Школа здоров’я” - щомісячні зустрічі-семінари для жінок, що перехворіли на рак молочної залози, з лікарями онкологами-хірургами, дієтологами, імунологами, психологами, хіміотерапевтами, гінекологами, реабілітологами, та іншими спеціалістами за запитами жінок. У 2015 р. «Школу здоров’я” відвідали понад 300 жінок.